top of page

הביצה. והתרנגולת.

אני עדיין לא מאמינה לזה. יש לנו פינת חי!! לנו.. שגדלנו והתבגרנו בעיר.. מי היה מאמין.

יש לנו חמישה ארנבונים, שלושה שרקנים. תרנגול ותרנגולת.

כל יום התרנגולת מטילה ביצה! ואנחנו אוספים אותה ובצהריים מבשלים איתה...

בבוקר אנחנו מאכילים אותם ואחה״צ משחקים איתם, הם הוסיפו לנו שמחה גדולה!

והאמת שהתמונות מדברות בעד עצמן....


Featured Posts
Recent Posts